Van uw vrijheid genieten
en vitaliteit ervaren!
Vitaal - Sterk - Slank - Uitgerust
Energiek - Opgewekt - EvenwichÜg
Coming soon
Bio-idenfieke hormonen brengen uw lichaam weer
in balans en verhogen uw prestatievermogen
Genieten van de beste jaren
De mooiste levensfase
De levensverwachting stijgt en de jaren na de middelbare leeftijd vertegenwoordi- gen een steeds langere periode. De meeste mensen hebben mooie plannen voor hun tweede levenshelft: lange reizen, meer ontspanning, iets nieuws Ieren of sim- pelweg meer van het Ieven genieten.
Hormonen in balans?
Met het afnemen van de hormoonproductie halverwege ons leven gaat de natuurlij- ke hormoonbalans verloren en dit heeft een grote invloed op ons welbevinden. Juist in de levensfase waarin we willen gaan genieten, ontstaan hormonaal afhanke- lijke klachten die ons leven negatief beïnvloeden.
Hulp uit de natuur
Een natuurlijk proces? Zeker, maar ook een natuurlijk proces dat veel klachten met zich mee brengt. Bio-identieke hormonen bieden hulp uit de natuur om deze klach- ten te voorkomen en te verhelpen.
Hormoontherapie is niet alleen veilig. Hormonale balans is de basis van gezondheid.
— Dr. Van Mourik
Een gezond lichaam en meer levenslust!
Wat kan een anti-aging arts voor u doen?
Zij kennen de mogelijkheden om hormonaai afhankelijke klachten te verlichten en/of te verhelpen. Met een individueel behandelplan wordt het mogelijk om op een gerichte en langdurige manier de gezondheid, fitheid en levenskwaliteit te behouden.
Bio-identieke, ook wel lichaamseigen of natuur-identieke hormonen genoemd, worden uit plantenhormonen gewonnen. De belangrijkste bron is de yamwortel. Het bevat het plantenhormoon diosgenin, dat wordt omgezet in bio-identieke en lichaamseigen hormonen. Deze bio-identieke hormonen bezitten dezelfde bioche- mische structuur als de lichaamseigen hormonen. Ze zijn biochemisch identiek en ontwikkelen in het lichaam hun effect op precies dezelfde wijze.
Wat gebeurt er met de hormonen?
Vanaf ongeveer het 4Oe levensjaar verandert het hormonale evenwicht bij zowel mannen als vrouwen. Wanneer en hoe snel dit optreedt, hangt vooral af van de ge- netische aanleg en de leefomstandigheden, zoals lichaamsbeweging, voeding en de mate van stress. De afnemende hormoonproductie, die meestal langzaam optreedt, kan tot aanzienlijke klachten aanleiding geven, zowel lichamelijk als ook psychisch.
Wat is Anti-aging?
Hoe functioneert de individuele hormoontherapie?
De arts begint met de exacte analyse van de hormoonspiegels. Als hormoontekorten worden vastgesteld, is een therapie zinvol met behulp van bio-identieke/Iichaamseigen hormonen. Daarbij moet de onderlinge balans tussen allerlei hormonen in acht worden genomen.
Speciaal voor u bereide hormoontherapie
Uw dFtS 2aI voor u een individueel hormoonrecept voorschrijven die voor u in een gespecialiseerde apotheek wordt bereid. Door regelmatige controle van de hor- moonspie8el kan de arts het effect van de therapie volgen en zo nodig aanpassen.
Wat bewerkstelligt de hormoonbalans?
Door de hormoontherapie worden wezenlijke functies van het lichaam gestimuleerd. De natuurlijke balans in het lichaam wordt weer hersteld. U voelt zich helderder en vitaler. Zelfs afvallen is gemakkelijker wanneer de hormonen in balans met elkaar zijn.
Hormonen houden de cellen jong
Hormonen zijn voor de natuurlijke celvernieuwing van alle lichaamscellen van belang en werken verouderingsprocessen tegen. Ooor aanvulling/compensatie vanaf het 40e levensjaar van een dalende hormoonspiegel, kunt u uw gezondheid behouden en uw levenskwaliteit tot op hoge leeftijd verbeteren.
Plan van aanpak
Oeze kan bestaan uit het volgen van uw hormoonwaarden d.m.v. regelmatig bloedonderzoek en vervolgconsulten.
1
Analyse
Na uw aanmelding vult u een uitgebreide vragenlijst in die door een van onze artsen wordt beoordeeld.
2
Persoon lijk gesprekplan
Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een consult bij een van onze artsen waar uw klachten worden besproken en een lichamelijk onderzoek wordt verricht
3
Onderzoek
Aan de hand van de gegevens verkregen bij het eerste consult vindt bloedonderzoek plaats.
4
Behandelplan
Nadat alle gegevens bekend zijn, wordt u uitgenodigd voor een tweede consult en wordt een specifiek, op uw situatie toegespitst behandelplan voorgesteld.
Over Dr. Jan van Mourik en Dr. Jenny Ketel
Dr. Jan van Mourik en dr. Jenny Ketel zijn beiden chirurg en hebben zich gespecialiseerd in Anti Aging Geneeskunde. Zij hebben een passie voor het toepassen van nieuwe en veilige methoden die gezond en mooi ouder worden beogen. Op basis van up to date medische wetenschappelijke bevindingen. Hoewel zij beiden vinden dat ouder worden onvermijdelijk is, weigeren zij te accepteren dat onze gezondheid, energie en uiterlijk daarmee moeten afnemen. Daarom richten zij zich op de nieuwste medische wetenschappelijke methodes waarmee men mooi en in balans ouder wordt, en optimaal blijft functioneren.
Focus op expertise, zorg op maat en grote resultaten.
Als u meer wilt weten over hormoontherapie en hoe het u kan helpen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze deskundigen staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en u te helpen bij het vinden van de juiste informatie en bronnen. Wij hopen dat u de beste beslissing kunt nemen voor uw gezondheid en welzijn.
Terug naar hoe je je vroeger voelde is mogelijk. Neem terug wat ouder worden je heeft ontnomen en ga weer leven.
— Dr. Van Mourik
Plan nu een intake gesprek
Tijdens uw eerste afspraak zullen we een uitgebreid intake gesprek voeren om meer te weten te komen over uw medische geschiedenis en uw huidige symptomen. We zullen vragen stellen over uw gezondheidsgeschiedenis, inclusief eerdere medische behandelingen en medicatiegebruik. We willen ook graag weten wat uw specifieke symptomen zijn en hoe lang u ze al ervaart.
06 519 65 019
info@anti-agingcIinic.nl
"The George" / Zuidas
George Gershwinlaan 83-C
1082 MT Amsterdam